Feromoonverwarring voor het bestrijden van fruitmot en bladrollers

De bestrijding van fruitmotten en bladrollers kan gedaan worden met feromoonverwarring. Door het uithangen van de dispensers wordt er een wolk van vrouwelijke feromonen verspreid door de boomgaard. De mannetjes kunnen de vrouwtjes niet vinden en er vindt geen paring plaats. Als er geen paring heeft plaatsgevonden, worden er ook geen eitjes gelegd.  Zonder eitjes geen rupsen, dus geen vraatschade.

Isomate CLR-3
Fruitmot
Fruitmot

Feromoonverwarring voor het bestrijden van de fruitmot

Feromoonverwarring is het verspreiden van vrouwelijk feromoon door de lucht. Doordat er een grote wolk vrouwelijk feromoon door de lucht zweeft, kan het mannetje het vrouwtje niet vinden. Er zijn voor dat mannetje zoveel feromonen van vrouwtjes aanwezig dat hij geen vrouwtje kan vinden. Er vindt dus ook geen paring plaats en daardoor worden er geen eitjes gelegd. Deze vorm van natuurlijke bestrijding zorgt ervoor dat er geen rupsen komen welke schade doen aan de vruchten.

Feromoonverwarring voor het bestrijden van de bladrollers

Ook bladrollers kunnen met feromoonverwarring op een natuurlijke wijze worden bestreden. Deze natuurlijke bestrijding werkt op dezelfde wijze: de wolk vrouwelijk feromoon verwarty de mannetjes zodanig dat zij geen vrouwtjes kunnen vinden om mee te paren.

De bladrollers kunnen niet paren, de vrouwtjes leggen geen eitjes en er komen geen schadelijke rupsen op het gewas.

Bladroller
Bladroller
Fruitmot aantasting op appel
Fruitmot aantasting op appel

Voorwaarden voor goede toepassing feromoonverwarring

• Op het moment van starten is er sprake van een lage uitgangspopulatie
• Het perceel had last van aantasting in een voorgaand jaar (van 1-2%)
• De feromoonverwarring moet worden toegepast op minimaal 1 ha
• Het perceel moet regelmatig van vorm zijn, bijvoorbeeld vierkant
• De feromoonverwarring kan op het gehele perceel worden toegepast, er mogen geen open stukken zijn in het perceel
• Geen afwisseling van hoogstam-/laagstambomen, alle feromoonverwarring moet op eenzelfde hoogte kunnen worden toegepast
• Geen wilde fruitbomen in de buurt van hetzelfde soort.

Lees meer over het toepassen van feromoonverwarring.

Opties voor feromoonverwarring

Natuurlijke bestrijding van fruitmot en bladrollers: Isomate CLR

Met het uithangen van de Isomate CLR ‘draadjes’ in uw fruitbomen, in het voorjaar, gebruikt u de feromoonverwarringstechniek om fruitmotten en bladrollers te bestrijden. Lees meer over dit product.

Isomate CLR-3
Isomate CLR
Isomate CLR

Natuurlijke bestrijding van pruimenmot

Wilt u de pruimen- en perzikmot op natuurlijke wijze bestrijden en hiervoor feromoonverwarringstechniek benutten, hang dan de ‘draadjes’ van de Isomate Rosso Flex in uw pruimenboomgaard. Lees meer over dit product.

Isomate Rosso Flex
Isomate Rosso Flex
Isomate Rosso Flex
Menu