Isomate CLR

Isomate CLR is een effectieve, duurzame feromoonverwarringstechniek ter bestrijding van fruitmotten en bladrollers. Isomate CLR is bovendien de enige feromoonverwarring met 5 bonuspunten binnen PlanetProof.

Met Isomate CLR legt u een basis voor de bestrijding van fruitmotten en bladrollers. Door het uithangen van de dispensers wordt er een wolk van vrouwelijke feromonen verspreid door de boomgaard. De mannetjes kunnen de vrouwtjes niet vinden en er vindt geen paring plaats. Als er geen paring heeft plaatsgevonden, worden er ook geen eitjes gelegd.  Zonder eitjes geen rupsen, dus geen vraatschade. Met Isomate CLR kunt u op een natuurlijke wijze een plaag onder controle houden.

Naast het uithangen van de dispensers is het belangrijk om te weten hoeveel fruitmotten er vliegen. De hoeveelheid bepaalt namelijk of u ondersteunende maatregelen moet nemen. Tegelijkertijd met het uithangen van de Isomate CLR hangt u een feromoonval op in het perceel. Dit om te controleren of de fruitmotten verward worden. Als ze namelijk de feromoonval vinden, kunnen ze ook een vrouwtje vinden voor paring. U zult dan in overleg moeten gaan met uw gewasbeschermingsadviseur voor de te nemen maatregelen.

Leveringsprotocol voor fruitexport

Levert u producten aan het buitenland, zoals China, Vietnam of Brazilië? Dan is het gebruik van feromoonverwarringstechniek verplicht. Isomate CLR is uitermate geschikt om aan de leveringsprotocollen te voldoen. Lees meer over de verplichtingen voor levering aan verre bestemmingen.

Isomate CLR-3

Meer informatie

Klik hier voor het etiket van Isomate CLR.

Voor het uithangen van de Isomate CLR is een vakbekwaamheidcertificaat nodig. Het uithangen mag ook worden gedaan door personen die een veiligheidsinstructie hebben gevolgd. De instructieformulieren vindt u hier:  instructie  deelnameformulier en goedkeuring

Sinds 15 december 2016 is Isomate CLR als biologisch product geregistreerd bij FBIL. Dit betekent dat dit product mag worden gebruikt in de Nederlandse biologische teelt.

Waar te koop?

Isomate CLR is beschikbaar bij uw lokale distributeur van gewasbeschermingsmiddelen.

Menu